PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION / BLOC 2 PICTURES
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / UNIVERSAL STUDIOS
PRODUCTION / ARP
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION / BLOC 2 PICTURES
PRODUCTION
PRODUCTION / COLUMBIA
PRODUCTION / COLUMBIA
PRODUCTION / BLOC 2 PICTURES
PRODUCTION / ERA INTERNATIONAL
PRODUCTION / UNIVERSAL PICTURES

L'EMPEREUR ET L'ASSASSIN ; JING KE CI QIN WANG (1998)

Film de Chen KAIGEGONG LI

L'EMPEREUR ET L'ASSASSIN ; JING KE CI QIN WANG (1998)

Film de Chen KAIGELI XUEJIAN et GONG LI

L'EMPEREUR ET L'ASSASSIN ; JING KE CI QIN WANG (1998)

Film de Chen KAIGEZHANG FENGYI et GONG LI

PLUS FORT QUE LE SILENCE; BREAKING THE SILENCE (1999)

Film de SUN ZHOUGAO XIN et GONG LI

PLUS FORT QUE LE SILENCE; BREAKING THE SILENCE (1999)

Film de SUN ZHOUGONG LI

PLUS FORT QUE LE SILENCE; BREAKING THE SILENCE (1999)

Film de SUN ZHOUGONG LI et GAO XIN

PLUS FORT QUE LE SILENCE; BREAKING THE SILENCE (1999)

Film de SUN ZHOUGAO XIN et GONG LI poussant un tricycle sous la neige

SHANGHAI TRIAD ; YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAO (1994)

Film de Zhang YIMOUGONG LI

SHANGHAI TRIAD ; YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAO (1994)

Film de Zhang YIMOUGONG LI

SHANGHAI TRIAD ; YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAO (1994)

Film de Zhang YIMOUGong LI

SHANGHAI TRIAD ; YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAO (1994)

Film de Zhang YIMOUGong LI

SHANGHAI TRIAD ; YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAO (1994)

Film de Zhang YIMOU LI BAOTIAN et GONG LI

EROS ; EROS (2005)

Film de Michelangelo ANTONIONI, WONG KAR WAI et Steven SODERBERGH"THE HAND"GONG LI

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI et John ORTIZ

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI et Colin FARRELL

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNColin FARRELL et GONG LI

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI et Colin FARRELL

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNColin FARRELL et GONG LI

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI

MIAMI VICE : DEUX FLICS A MIAMI ; MIAMI VICE (2005)

Film de Michael MANNGONG LI et le réalisateur

VIVRE ; HUOZHE (1993)

Film de Zhang YIMOUGong LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI et CHOW YUN FAT

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI et JAY CHOU

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUQIN JUNJIE, LIU YE, GONG LI et JAY CHOU

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUCHOW YUN FAT et GONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUQIN JUNJIE, GONG LI et LIU YE

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUGONG LI

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUQIN JUNJIE, GONG LI et LIU YE

L'EMPEREUR ET L'ASSASSIN ; JING KE CI QIN WANG (1998)

Film de Chen KAIGEZHANG FENGYI prenant un bain dans un grand baquet et GONG LI

2046 (1999)

Film de WONG KAR-WAIGONG LI

SHANGHAI TRIAD ; YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAO (1994)

Film de Zhang YIMOUGong LI

EROS ; EROS (2005)

Film de Michelangelo ANTONIONI, WONG KAR WAI et Steven SODERBERGH"THE HAND"CHANG CHEN et GONG LI

SHANGHAI TRIAD ; YAO A YAO YAO DAO WAI PE QIAO (1994)

Film de Zhang YIMOUGONG LI

MEMOIRES D'UNE GEISHA ; MEMOIRS OF A GEISHA (2004)

Film de Rob MARSHALL Gong LI

MEMOIRES D'UNE GEISHA ; MEMOIRS OF A GEISHA (2004)

Film de Rob MARSHALL Gong LI

EROS ; EROS (2005)

Film de Michelangelo ANTONIONI, WONG KAR WAI et Steven SODERBERGH"THE HAND"CHANG CHEN et GONG LI

EPOUSES ET CONCUBINES ; DAHONG DEULONG GAOGAO GUA (1991)

HANNIBAL LECTER : LES ORIGINES DU MAL ; HANNIBAL RISING (2005)