PRODUCTION

SHARA ; SHARASOJYU (2002)

Film de Naomi KAWASENaomi KAWASE, Katsuhisa NAMASE et Kohei FUKUNAGA